Hikmet Tekin Nacaroğlu

Doç. Dr.

HİKMET TEKİN NACAROĞLU

1998-2004 yılları arasında Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde yüksek öğrenimini onur derecesi ile tamamlayarak Tıp doktoru ünvanını almıştır. 2005-2010 yılları arasında Dr. Sami Ulus Kadın Doğum, Çocuk Sağlığı Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları uzmanlığını tamamlamıştır.2011- 2014 yılları arasında İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Çocuk İmmünolojisi ve Alerji hastalıkları yandal uzmanlığını tamamlayarak Çocuk Alerjisi ve immünolojisi Uzmanlığını almıştır.2017 yılından beri çalıştığı Medipol Üniversitesi Hastanesi Pediatri Anabilim dalında, Çocuk Alerji ve İmmünoloji Bilim Dalında görev yapmaktadır.
Üye olduğu dernekler arasında Çocuk Alerji ve Astım Akademisi, Ulusal Alerji ve Klinik İmmünoloji Derneği, Türk Pediatri Kurumu, Türk Toraks Derneği bulunmaktadır.
 Çocuk astımı ve çocuk alerjisi konusunda yaptığı çok sayıda klinik çalışması çeşitli uluslararası/ulusal dergi ve toplantılarda sunulan Dr. Hikmet Tekin Nacaroğlu 2018 yılında doçent olmuştur. Aldığı eğitimler ve yaptığı çalışmalar sonucunda Doç. Dr. Hikmet Tekin Nacaroğlu’na (Avrupa Alerji ve Klinik İmmunoloji Derneği “European Academy of Allergy and Clinical Immunology” tarafından “Çocuk Alerjisi Uzmanlık” diploması verilmiştir.Yapmış olduğu çalışmalardan dolayı ödülleri mevcut olup halen aktif olarak ulusal ve uluslararası kongrelere katılmakta, kongre ve sempozyumlarda konuşmalar yapmakta, uluslararası ve ulusal dergilerde yazılar yazmaktadır. Medipol üniversitesi Tıp Fakültesi’nde Çocuk Alerji ve İmmünoloji konularında ders vermeye devam etmektedir.
 Astım, hışıltılı çocuk, alerjik nezle, göz alerjisi, ürtiker (Kurdeşen), egzema (Atopik dermatit), ilaç alerjileri (Lokal anestezik alerjileri, penisilin ve diğer antibiyotik alerjileri), arı alerjisi, herediter anjioödem ve besin alerjileri (İnek sütü alerjisi ve diğer besin alerjileri) gibi hastalık gruplarının tanı ve tedavisi ile uğraşmaktadır.
 Doç. Dr. Hikmet Tekin Nacaroğu Alerji Testleri (Besin alerji testleri, polen, ev tozu gibi inhalan alerji testleri, besin yükleme testleri), Patch testi (Deri yama testi), solunum fonksiyon testleri, ilaç alerjisi testleri (Lokal anestezik madde alerji testi, penisilin ve diğer antibiyotik alerji testleri), ISAC Moleküler Alerji testi gibi bileşenlere dayalı ayrıntılı tanı yöntemlerini kullanmaktadır.

Katıldığım Konferanslardan Görüntüler

Kliniğimizden Görüntüler