ALERJİK HASTALIKLAR
Çocuklarda Astım

Çocuklarda Astım

Astım çocukluk çağının en sık görülen hava yollarının kronik inflamatuvar hastalığıdır. Dünyada 300 milyon kişide astım olduğu bilinmektedir. Sıklığı da giderek artmaktadır. Ülkemizde her 10 çocuğun birinde astım olduğu bilinmektedir.Çocukluk çağında astımın % 90 oranında alerjik kökenli olduğu...

Allerjenlerden Korunma

Alerjik hastalıklar (astım, alerjik nezle, alerjikegzema, gıda alerjisi, ilaç alerjisi, böcek allerjisi, ürtiker gibi) çocuklarda sık görülen hastalıklardandır. Alerjik hastalıkların ortaya çıkmasında rol oynayan etkenlere risk faktörleri denir. Toplumda, alerjik hastalıkların niçin bazı kişilerde ortaya çıktığı...

Çocuklarda Besin Alerjisi

Besin reaksiyonu besinin alınmasından sindirilmesine kadar oluşan istenmeyen reaksiyonların tümüne verilen isimdir. İstenmeyen besin reaksiyonlarının büyük çoğunluğu besinlerin farmakolojik özelliklerine, metabolik ya da toksik etkilerine bağlı olarak ortaya çıkmaktadır.

Mevsimsel Alerji Korunma

Alerjik hastalıklar (astım, alerjik nezle, alerjikegzema, gıda alerjisi, ilaç alerjisi, böcek allerjisi, ürtiker gibi) çocuklarda sık görülen hastalıklardandır. Alerjik hastalıkların ortaya çıkmasında rol oynayan etkenlere risk faktörleri denir. Toplumda, alerjik hastalıkların niçin bazı kişilerde ortaya çıktığı, bazılarında.

Arı ve Diğer Böcek Alerjileri

Alerjik hastalıklar (astım, alerjik nezle, alerjikegzema, gıda alerjisi, ilaç alerjisi, böcek allerjisi, ürtiker gibi) çocuklarda sık görülen hastalıklardandır. Alerjik hastalıkların ortaya çıkmasında rol oynayan etkenlere risk faktörleri denir. Toplumda, alerjik hastalıkların niçin bazı kişilerde ortaya çıktığı, bazılarında...

Anafilaksi

Anafilaksi, yaşamı tehdit eden sistemik bir reaksiyondur. Alerjik reaksiyonların en ağırı, en hızlı gelişeni ve en dramatik sonuçlar doğurabilen halidir. Çoğunlukla bağışıklık sistemimizin aracılık ettiği mekanizmalar ile mast hücreleri ve bazofillerden salgılanan başlıca histamin ve bazı maddelere bağlı olarak gelişir.

Atopik Dermatit

Atopik dermatit (Egzama) (AD), bir çok faktöre (genetik, çevresel) bağlı olarak ortaya çıkan kronik cilt hastalığıdır. Tüm dünyada çocukların %10-30’unda ve erişkinlerin %2-10’unda görülür ve görülme sıklığı yüksek sosyoekonomik düzeye sahip ülkelerde daha fazladır. Hastalığın en önemli belirtisi kaşıntı ve tekrarlayan..

İlaç Alerjileri

Dünya Sağlık Örgütü bir ilacın tanı, tedavi veya proflaksi amacıyla uygun dozda kullanımı sırasında oluşan istenmeyen ve zararlı tüm yanıtları ilaç reaksiyonları olarak tanımlamaktadır. İlaç reaksiyonları immun ve immun olmayan mekanizmalarla gelişir. Dünya Alerji Organizasyonu, oluşumunda IgE veya T hücre...

Alerjik Hastalıklara Genel Bakış

Alerjik hastalıklara bağlı görülen semptomlar diğer birçok hastalıklarda görülenler ile benzerlik gösterebilir. Etkilenen organa özgü bulgulara bağlı olarak bazen tanı konulması oldukça kolayken, bazı durumlarda özel işlemlerin yapılması ve deneyim gerektirmektedir. Solunum yolu ile...

Ürtiker

Akut ürtiker, çocukluk çağında acil başvuruya yol açan en sık cilt rahatsızlığıdır. Klinik tablo genelde selim seyirli olmakla birlikte hasta ve yakınlarında önemli oranda endişeye ve korkuya neden olmaktadır. En sık nedenleri arasında enfeksiyonlar, ilaçlar ve gıdalar ilk üç nedeni oluşturur. Çocukluk çağı akut ürtikerinde son...

Astımlı Hastalarda İlaç Kullanımı

Astım tanısı konulduktan sonra en önemli nokta tedavi için verilen ilaçların doğru bir şekilde kullanılmasıdır. Tedavide kullanılan ilaçlar solunum yolu ile alınırlar. Bu sayede çok düşük dozlarda etki edeceği yerde (akciğerler) istenilen etkisi hızlı şekilde sağlanmaya çalışılır.

Adrenalin Oto Enjektör Kullanma

Kullanıma başlarken PENEPİN Oto-enjektör’ü, şeffaf koruyucu kabın kapağını açarak dışarıya çıkarınız. 1- PENEPİN Oto-enjektör’ün kırmızı renkli kapak bölümü aşağıda, çevrilebilir ve basılabilir düğme (tetik) bölümü yukarıda olacak şekilde, bir elinizle geniş beyaz ...

Atopik Dermatit İle İlgili İpuçlar

Atopik dermatit kalıtımsal olarak yatkınlığı olan çocuklarda bazı çevresel etkenler bir araya geldiğinde ortaya çıkar. Genellikle çocuklarda 6 aylıktan önce başlar. Ancak 5 yaşına kadar olan herhangi bir dönemde de çıkabilir. Temel olarak cilt bütünlüğünde...

Nebülizatör cihaz kullanımı

Astım ilaçları nebülizer cihazlar aracılığıyla da verilebilir. Bu yöntem daha çok uyum sorunu gözlenen durumlarda tercih edilir. Acil ve yoğun bakım servislerinde kullanılır. Uyum sorunu olmayan hastalarda diğer aracı cihazlara göre üstünlüğü yoktur. Bu cihazların...

Nebülizatör Cihazı Ve Maske İle İlgili Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar

Nebülizatörler ile ilaç uygulamasında istenen etkiyi oluşturabilmek için nebülizatöre konulan solüsyon miktarı, hava akım hızının doğru ayarlanması, uygun yüz maskesinin seçimi...

Alerji Aşıları (Alerjen Spesifik İmmünoterapi)

Aşı tedavisi, yüz yılı aşkın süredir alerjik hastalarda uygulanan hastalığın temeline yönelik bir tedavi yöntemidir. Hastanın duyarlı olduğu alerjenlerden elde edilen ürünlerin hastaya giderek artan dozlarda ve belirli zaman aralıklarında...

Moleküler Alerji Testi

Bileşene dayalı moleküler alerji testi birçok alerjen ekstreleri ve moleküler alerjenlere karşı eş zamanlı ölçümüne izin veren çoklu alerji testidir.