Moleküler Alerji Testi

Alerjiyi Keşfetmek İçin; Moleküler Alerji Testi

Bileşene dayalı moleküler alerji testi birçok alerjen ekstreleri ve moleküler alerjenlere karşı eş zamanlı ölçümüne izin veren çoklu alerji testidir. Alerjen özütleri ve moleküler alerjenlerin bileşimi ile her hastanın duyarlılık durumunun tam bir dökümü elde edilebilir. Burada, rekombinasyon yoluyla üretilmiş alerjen gıda parçalarına karşı kanda alerjen antikorları belirlenmektedir. Solunum ile alınan alerjenler, Gıda alerjenleri, Böcek Zehirleri, Lateks gibi gruplara ayrılmış 280  alerjen test edilmektedir. Böylelikle, Polenle ilişkili gıda alerjilerinde ortak protein yapısından kaynaklanan çapraz duyarlılık hakkında moleküler bilgiler sağlanmaktadır. Et alerjisi şüphesi, kabuklu deniz hayvanı alerjisinin hassas tespiti, buğdaya bağımlı egzersizle tetiklenen anafilaksi tanısında da kullanılabilir.

Moleküler Alerji Testi

– Yeni geliştirilen kapsamlı bir alerji testidir
– Tek bir testle kişinin tüm alerjilerini kapsamlı bir şekilde ortaya çıkarmaktadır.
–Çapraz reaksiyona neden olan maddeleri ortadan kaldırarak doğru bir alerji testi sağlamaktadır
– Alerjiye neden olan bileşenlere karşı da alerjiyi saptaması nedeniyle;
⦁ Alerjinin şiddeti,
⦁ Ne kadar sure devam edeceği,
⦁ Fırınlanmaya karşı ne kadar duyarlı olduğunu,
⦁ Alerji aşısının hangi alerjik maddelerden oluşması gerektiğini saptadığı için çok değerli sonuçlar vermekte ve alerjinin teşhis ve tedavisi için yeni nesil alerji testidir.

Besin alerjilerinin riski ve süresi öngörülebilir!
İnek sütü, yumurta, yer fıstığı gibi çeşitli besin alerjenlere karşı gelişen alerjenin devam etme süresi hakkında bilgi sahibi olunabilir. Aynı zamanda çeşitli yiyecek alerjilerinde ciddi alerjik reaksiyonlardan kaçınmak için risk değerlendirmesi yapılmasına olanak sağlar. Örneğin, yer fıstığı alerjisinde moleküler alerji testi yapıldığında eğer Ara h 1,2,3 veya 6 gibi depolama proteinlerine duyarlılık saptanırsa anafilaktik şoka kadar giden alerjik semptomlar öngörülebilir. Bunun aksine, Ara h 8, PR-10 protein duyarlılığı, genellikle alerji deri testi sonucunu pozitif hale getirirken, ciddi hastalığa neden olmaz. Soya, fındık, ceviz gibi diğer çeşitli gıda alerjenleri için de benzer durumlar söz konusudur.
Ülkemizde çocuklarda besin alerjisi olarak sıklıkla inek sütü ve yumurta ile karşılaşıldığını vurgulayan Nacaroğlu, İnek sütü ve yumurta alerjisi için bilinen risk belirteci, ısıya ve sindirime dayanıklı olan komponentlerin bu yöntemle ölçülebileceğini belirtti.
Alerji Aşı (Alerjen İmmünoterapi) tedavisinde alerjen seçiminde yol gösterici!
Alerji aşı tedavisi, özellikle polenler ve arı (venom) alerjilerinde, alerjik hastalıkların bir tedavi metodudur. Yalnızca alerji deri testi kullanan bir tanı yaklaşımıyla, genellikle çok sayıda alerjen kaynağı pozitif bir test sonucu gösterir. Bu sonuçlar ya gerçek bir ortak hassasiyet ya da benzer protein yapısı nedeniyle çapraz duyarlılık gösterebilir. Bu ayırımı çözmek için moleküler alerjen tanı yöntemi kullanılabilir.
Buğdaya bağımlı egzersizle tetiklenen anafilaksi tanısı konulabilir!
Buğday ürünlerini yedikten 30 ila 60 dakika sonra ürtiker, kızarıklık ve anjioödemden yaşamı tehdit edici anafilaksiye kadar değişen semptomlar, tipik olarak fizik egzersizle birlikte ortaya çıkmaktadır. Hastanın tıbbi öyküsüne dayalı, konuyla ilgili bir şüphe varsa tanısal inceleme, buğdayda bulunan omega-5 gliadine karşı IgE’lerin bu yöntemle belirlenmesiyle tanı konulabilir.

Bir yanıt yazın